Wojciech Czernik

Doradca restrukturyzacyjny
Radca prawny
Doradca podatkowy

Mam doświadczenie praktyczne z postępowaniami o zatwierdzenie układu. Dotychczas brałem udział w kilkudziesięciu takich postępowaniach, występując w charakterze nadzorcy układu, czy też pełnomocnika.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Zagrożenie niewypłacalnością? Sprawdź czy możesz się obronić

Wojciech Czernik29 stycznia 2024

Postępowanie o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego jest istotnym elementem prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, którego dotyczy zagrożenie niewypłacalnością lub już jesteś niewypłacalny postępowanie to pozwala na znalezienie rozwiązania problemów finansowych.

Czy kwalifikujesz się do postępowania o zatwierdzenie układu? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który napotyka trudności finansowe, znajomość tego procesu może okazać się kluczowa dla ochrony swojego biznesu i przyszłości prowadzonej działalności gospodarczej.

Zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością

Pojęcie niewypłacalności zostało zdefiniowane w art. 11 ustawy prawo upadłościowe na dwa sposoby.

Po pierwsze, jako utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Po drugie, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, jako sytuacja, gdy zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku przez ponad dwadzieścia cztery miesiące.

Warto zauważyć, że ta definicja jest dość ogólna i nie opiera się na konkretnych wskaźnikach finansowych.

Zamiast tego, koncentruje się na rzeczywistej niemożności spłacenia długów.

A jak można ocenić ten stan niewypłacalności?

Nie jest to proste, ponieważ samo analizowanie wskaźników finansowych nie zawsze oddaje faktyczną sytuację przedsiębiorstwa.

W praktyce, kluczowe jest zrozumienie unikalnych okoliczności firmy – jej dostępu do finansowania, perspektyw na spłatę należności, czy możliwości sprzedaży majątku.

Z doświadczenia zawodowego wiem, że często sytuacja finansowa firmy może być chwilowo trudna, ale to niekoniecznie oznacza niewypłacalność.

Kluczowe jest, by w takich momentach podejmować odpowiednie kroki naprawcze, choć zawsze wiąże się to z pewnym ryzykiem.

Jeśli sytuacja nie poprawi się, a będziesz zbyt długo zwlekać z restrukturyzacją np. poprzez postępowanie o zatwierdzenie układu może to prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Dłużnicy zagrożeni niewypłacalnością

Postępowaniem o zatwierdzenie układu może zostać objęty przedsiębiorca, jeżeli występuje zagrożenie niewypłacalnością.

Zagrożenie niewypłacalnością oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości możesz stać się niewypłacalny.

W takim przypadku, podjęcie przez Ciebie wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych może pomóc uniknąć pełnej niewypłacalności.

Jest to ważne, ponieważ postępowanie o zatwierdzenie układu może zapewnić narzędzia do negocjacji z wierzycielami i znalezienia rozwiązania problemów finansowych.

Dłużnicy niewypłacalni

Jeżeli jesteś już uznany za niewypłacalnego to również kwalifikujesz się do postępowania o zatwierdzenie układu.

Niewypłacalność to stan, w którym nie jesteś w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań w terminie.

Postępowanie o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego może stanowić szansę na uregulowanie swoich długów i uniknięcie upadłości.

Zdolność restrukturyzacyjna podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych

Prawo restrukturyzacyjne stosuje się do różnych rodzajów podmiotów gospodarczych.

Poniżej przeczytasz czy Twoja forma prowadzenia biznesu kwalifikuje się do postępowania o zatwierdzenie układu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek możesz skorzystać z  postępowania o zatwierdzenie układu.

Gospodarstwa Rolne

Rolnicy prowadzący gospodarstwa mogą być objęci postępowaniem o zatwierdzenie układu. Jest to istotne dla rolników, którzy napotykają trudności finansowe.

Jednocześnie warto wskazać, że ta forma restrukturyzacji jest bardzo popularna wśród gospodarstw rolnych.

W 2023 r. uczestniczyłem w kilkunastu postępowaniach o zatwierdzenie układu z udziałem gospodarstw rolnych.

Znaczna ilość klientów z tej branży była dla mnie motywacją dla ukończenia studiów podyplomowych na kierunku rolnictwo.

Dzięki temu łatwiej mi jako doradcy restrukturyzacyjnemu zrozumieć biznes prowadzony przez rolników i realnie wesprzeć ich w restrukturyzacji.

Spółki osobowe (np. spółka jawna, spółka komandytowa)

Spółki osobowe mogą korzystać z postępowania o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego.

Podobnie jak w innych przypadkach, istotne jest spełnienie wymagań dotyczących zdolności restrukturyzacyjnej.

Zdolność restrukturyzacyjną spółki oceni dokładnie doradca restrukturyzacyjny do którego zwrócisz się o wsparcie w przypadku zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalnością.

Spółki kapitałowe i spółki partnerskie

Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna), jak również spółki partnerskie, które są zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne mogą zostać objęte postępowaniem o zatwierdzenie układu.

Istotne jest jednak, żeby spełnić pozostałe warunki dotyczące zdolności restrukturyzacyjnej.

Zagrożenie niewypłacalnością a wartość wierzytelności spornych

W kontekście postępowania o zatwierdzenie układu istotne są także kwestie wierzytelności spornych.

Wierzytelność sporna to taka, której wierzyciel lub dłużnik kwestionuje istnienie lub wysokość.

Postępowanie restrukturyzacyjne może pomóc w rozwiązaniu sporów dotyczących wierzytelności.

Natomiast nie jest możliwe przeprowadzenie skutecznie głosowania nad przyjęciem układu, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności.

Jak dokładnie liczyć wierzytelności sporne możesz dowiedzieć się z prezentacji sędzi dr hab. Anna Hrycaj „15% SPORNYCH WIERZYTELNOŚCI”.

Korzyści dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych

Postępowanie o zatwierdzenie układu może przynieść wiele korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych w proces restrukturyzacji.

Dla dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego może to oznaczać szansę na uregulowanie swoich zobowiązań i zachowanie działalności gospodarczej.

Dla wierzycieli może to oznaczać możliwość odzyskania części swoich środków pieniężnych bez konieczności ogłaszania upadłości dłużnika.

Szerzej na temat korzyści z postępowania o zatwierdzenie układu możesz przeczytać w moim wpisie Postępowanie o zatwierdzenie układu – kluczowe kroki

Dostępność tego postępowania dla różnych rodzajów podmiotów, jest istotna w kontekście wsparcia przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością albo już niewypłacalnych.

          Wojciech Czernik

          doradca restrukturyzacyjny
          radca prawny
          doradca podatkowy

Zdjęcie w poście pochodzi z Unsplash

***

Postępowanie o zatwierdzenie układu – kluczowe kroki

Postępowanie o zatwierdzenie układu to proces, który może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej. W tym artykule pokaże Ci niektóre z głównych korzyści.

Poniżej przeczytasz więc, o tym, dlaczego warto pomyśleć o postępowaniu o zatwierdzenie układu, jak też dowiesz się, jak przygotować się do tego postępowania [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Czernik

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Syndyka i Kancelaria Prawna Czernik Sp. z o.o. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez xxxx w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: