Wojciech Czernik

Doradca restrukturyzacyjny
Radca prawny
Doradca podatkowy

Mam doświadczenie praktyczne z postępowaniami o zatwierdzenie układu. Dotychczas brałem udział w kilkudziesięciu takich postępowaniach, występując w charakterze nadzorcy układu, czy też pełnomocnika.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Procedura zatwierdzania układu, będąca częścią prawa restrukturyzacyjnego, oferuje przedsiębiorcom możliwość uniknięcia upadłości przez negocjacje z wierzycielami i zatwierdzenie przez wierzycieli propozycji układowych.

Jest to kluczowy instrument dla firm dążących do odbudowy finansowej.

Jednakże, nie każdy może z niej skorzystać.

Rozbudowując naszą analizę, przyjrzymy się dodatkowym aspektom i zaleceniom dla podmiotów, dla których procedura zatwierdzania układu nie jest najlepszym wyborem.

Procedura zatwierdzania układu

Osoby fizyczne a procedura zatwierdzenia układu

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie kwalifikują się do procedury zatwierdzenia układu.

Dla nich, system prawny oferuje upadłość konsumencką lub układ konsumencki, będącą procesem umożliwiającym osobom fizycznym regulację zadłużenia.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Postępowanie o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego jest istotnym elementem prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, którego dotyczy zagrożenie niewypłacalnością lub już jesteś niewypłacalny postępowanie to pozwala na znalezienie rozwiązania problemów finansowych.

Czy kwalifikujesz się do postępowania o zatwierdzenie układu? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który napotyka trudności finansowe, znajomość tego procesu może okazać się kluczowa dla ochrony swojego biznesu i przyszłości prowadzonej działalności gospodarczej.

Zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością

Pojęcie niewypłacalności zostało zdefiniowane w art. 11 ustawy prawo upadłościowe na dwa sposoby.

Po pierwsze, jako utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Po drugie, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, jako sytuacja, gdy zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku przez ponad dwadzieścia cztery miesiące.

Warto zauważyć, że ta definicja jest dość ogólna i nie opiera się na konkretnych wskaźnikach finansowych.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Postępowanie o zatwierdzenie układu to proces, który może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej. W tym artykule pokaże Ci niektóre z głównych korzyści.

Poniżej przeczytasz więc, o tym, dlaczego warto pomyśleć o postępowaniu o zatwierdzenie układu, jak też dowiesz się, jak przygotować się do tego postępowania.

Zapraszam Cię do lektury !

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Zapoznaj się z korzyściami z postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to proces, który może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej.

Oto niektóre z głównych korzyści, które warto podkreślić:

Uniknięcie bankructwa

Jedną z najważniejszych korzyści jest możliwość uniknięcia bankructwa.

Dzięki układowi z wierzycielami masz szansę na restrukturyzację swoich zobowiązań i spłatę długów w sposób bardziej dostosowany do Twojej aktualnej sytuacji finansowej.

Czytaj dalej >>>

4 komentarze